14 stycznia 2024

Sprawnym krokiem po samodzielność. - Psycholog

Wsparcie psychologiczne może dotyczyć różnych obszarów życia, a specjaliści mogą w pracy wykorzystywać wiele technik i metod pracy.
Dzięki wielotorowemu wsparciu nasi beneficjenci mogą zostać wzmocnieni na wiele     sposobów w jednym celu. Zapytacie jak to możliwe? Oto przykład:
Pacjent odczuwa silny lęk przed samodzielnym wyjściem z domu, z powodu częstych upadków.
Wsparcie fizjoterapeutyczne: praca w kierunku poprawy motoryki, reedukacja chodu, praca nad równowagą (inny cel, który zminimalizuje ryzyko upadku danej osoby)
Terapia biofeedback - praca w kierunku stymulacji kory mózgu, wyciszenia nadmiernego napięcia, stanów lękowych
Wsparcie psychologiczne - omówienie problemu, szukanie alternatywnych rozwiązań, wsparcie w problemie, wykorzystanie technik niezbędnych w pracy z danym problemem.
Czy pacjent mógłby rozwiązać swój problem wyłącznie przy jednym z powyższych wsparci? Możliwe, że tak, jednak kompleksowość wpływa nie tylko na rozwiązanie samego problemu, ale na czas w jakim zostanie rozwiązany i na oddziaływanie w przyszłości, czy problem ten powróci czy nie.
Pacjent po udarze, spastyka w kończynie górnej, nie dba o swoją higienę, przejawia postawę osoby której wszystko jest obojętne.
Terapia biofeedback - poprawa ukrwienia kory mózgu, pobudzanie układu nerwowego (techniki wykorzystywane do pracy u danego pacjenta)
rehabilitacja - praca w kierunku usprawnienia kończyny górnej np. odtwarzanie czynności mycia zębów.
Wsparcie psychologiczne - analiza swojego wizerunku, omówienie norm społecznych, sprawdzenie czy dane zachowanie mieści się w normach społecznych itp
Trening samodzielności - omówienie codziennych rytuałów, przygotowanie listy zadań oraz listy zakupów niezbędnych do dbania o higienę osobistą.
Ponownie można stwierdzić, że u danego pacjenta jedna terapia by w niewielkim stopniu mogła zmienić jego codzienne funkcjonowanie, ale cały sztab specjalistów może wprowadzić realne zmiany w krótszej jednostce czasu i efekty tej pracy mogą utrzymywać się dłużej.


Dzięki wsparciu i współfinansowaniu projektu "Sprawnym Krokiem po samodzielność" przez PFRON, nasi podopieczni mogą uzyskiwać powyższe wsparcie!
Wartość całego projekt: 1 146 084,44 zł
Dofinansowanie z PFRON: 1 000 284, 44 zł
Wkład własny: 145 800,00 zł

 

 

Fundacja Krok Za Krokiem,

Śledź nas

Menu

Adres

Galla Anonima 2D/115

60-574 Poznań

Kontakt

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.