24 listopada 2023

Sprawnym Krokiem Po Samodzielność - Neurologopedia.

Neurologopedia ma na celu nie tylko przywrócenie funkcji komunikacyjnych u osób z uszkodzeniami neurologicznymi, ale także pomaganie im w adaptacji do zmian, jakie niesie ze sobą taka sytuacja oraz poprawę jakości życia poprzez poprawę komunikacji interpersonalnej.

Terapia: Opiera się na stosowaniu różnorodnych technik i metod terapeutycznych mających na celu poprawę funkcji językowych i komunikacyjnych. Terapia może obejmować ćwiczenia artykulacyjne, trening rozumienia mowy, doskonalenie umiejętności czytania i pisania, a także naukę korzystania z alternatywnych środków komunikacji, gdy tradycyjna mowa jest ograniczona.

Wielokierunkowe wsparcie na czele z wykwalifikowanym terapeutom neurologopedycznym może przynieść fantastyczne efekty. W naszej Fundacji wspieramy osoby, które problemy z mową czy afazje nabyły zarówno kilka lat temu jak i w niedawnym okresie czasu. Mimo, że po latach z dysfunkcją mowy spektakularne zmiany przychodzą ciężko, to wspaniale obserwuje się jak dzięki swojej ciężkiej pracy przy odpowiednim wsparciu nasi Podopieczni otwierają się na kontakty z innymi.Dzięki super mocom naszego zarządu oraz dofinansowaniu z PFRON, nasi Podopieczni mogą korzystać z każdego wsparcia oferowanego przez Fundację w 100% darmowo. Ekstra! Prawda?

Wartość całego projektu: 1 146 084,44 zł

Dofinansowanie z PFRON: 1 000 284, 44 zł

Wkład własny: 145 800,00 zł

 

Fundacja Krok Za Krokiem,

Śledź nas

Menu

Adres

Galla Anonima 2D/115

60-574 Poznań

Kontakt

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.