21 listopada 2023

"KROK W LEPSZĄ STRONĘ III"

"KROK W LEPSZĄ STRONĘ III" projekt współfinansowany z środków PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


1. Przełamywanie barier społecznych:
- Nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi w nowych środowiskach społecznych może pomóc w przełamywaniu ewentualnych bariery społecznych. To rozwija umiejętność komunikacji i nawiązywania relacji z różnymi osobami.

2. Nauka organizacji i planowania:
- Planowanie wyjścia, wybieranie filmu czy aktywności, a także określanie odpowiedniego czasu na spotkanie, pomaga w rozwijaniu umiejętności organizacyjnych i planowania.

3. Zarządzanie finansami:
- Kupno biletów, ewentualnie zakup jedzenia czy innych atrakcji, uczy odpowiedzialności finansowej. To doskonała okazja do nauki, jak rozsądnie gospodarować środkami finansowymi.

4. Rozwijanie umiejętności społecznych:
- Spotkania w miejscach publicznych pozwalają na rozwijanie umiejętności społecznych, takich jak radzenie sobie w tłumie, czekanie w kolejce, okazywanie uprzejmości w relacjach z innymi.

5. Samodzielność i samokontrola:
- Wyjścia na różne atrakcje mogą pomóc w rozwijaniu samodzielności, zwłaszcza jeśli podopieczni muszą poradzić sobie w nowym środowisku czy podjąć decyzje na miejscu. To również sprzyja rozwijaniu umiejętności samokontroli.

6. Doświadczanie nowych sytuacji:
- Każde wyjście to nowa sytuacja, co pozwala na rozwijanie umiejętności dostosowywania się do nowych warunków, radzenia sobie ze zmianami oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach.

7. Radość z osiągnięć:
- doskonała okazja do rozwijania umiejętności doceniania swoich osiągnięć oraz doświadczania radości z zrealizowanych planów.W ten sposób spotkania w nowych miejscach stają się nie tylko źródłem zabawy, ale także doskonałą okazją do nauki i rozwoju różnorodnych umiejętności życiowych.


Projekt kierowany jest do 20 beneficjentów ostatecznych, dorosłych osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym oraz lekkim.
okres realizacji 01.04.2023-31.03.2024
Dofinansowanie z środków PFRON
w kwocie 600 468.40 zł,
wkład własny to 67 550 zł.

 

Fundacja Krok Za Krokiem,

Śledź nas

Menu

Adres

Galla Anonima 2D/115

60-574 Poznań

Kontakt

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.