„SPRAWNYM KROKIEM PO SAMODZIELNOŚĆ” – REKRUTACJA do projektu współfinansowanego ze środków PFRON

Wartość projektu w I okresie finansowania:
dofinansowanie z PFRON: 644 372,80 zł
wkład własny: 100 750 zł

Zapraszamy do udziału w rekrutacji dorosłe osoby z niepełnosprawnością. Wszystkie zajęcia będą odbywać się w placówce Fundacji, mieszczącej się przy ul. Galla Anonima 2D/115, 60-574 Poznań

W pierwszym okresie finansowania wsparciem zostanie objęte 30 beneficjentów ostatecznych.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
LinkedIn
Share
Instagram