Asystent – filar naszych działań.

Asystenci ciężko pracują, by jak najbardziej wesprzeć i ułatwić podopiecznym ich codzienność. Czasem zabierają do kina, ale głównie przynoszą uśmiechy i pomoc w codziennych obowiązkach.

Ich praca możliwa jest dzięki projektowi „krok w lepszą stronę – edycja II” realizowanego przy współpracy z PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Asystenci, czyli My – Osoby z dużym doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Od lat pracujemy w szpitalach, stowarzyszeniach, warsztatach terapii zajęciowej, mamy wykształcenie medyczne, jesteśmy dostępni dla naszych Podopiecznych praktycznie we wszystkie dni tygodnia.

Pomagamy w wyjściach z domy, robieniu zakupów, wizytach u lekarza czy w bezpiecznym dotarciu do domu po zajęciach. Gdy jest na to czas i ochota organizujemy czas wolny wyjściami do kina, na mecze czy do galerii handlowej, ponieważ jest to część codziennego życia każdego człowieka.

Odczarowujemy wizję Osób z Niepełnosprawnością jako zamkniętych w swoim otoczeniu, bezsilnych, pozbawionych ciekawego życia społecznego. Nasza praca jest możliwa dzięki wsparciu PFRON.

W projekcie Krok w lepszą stronę – Edycja II realizujemy łącznie

  • 4800 godzin asystenckich od 01.04.2022 do 31.03.2023 r.
  • Naszą Pracę wspierają również Panie Psycholog w ilości 400 godzin od 01.04.2022 do 31.03.2023 r.
  • Oraz Wolontariusze 480 godzin od 01.04.2022 do 31.03.2023 r.

Wartość całego projektu 288.456,00
Dofinansowanie ze środków PFRON 269.056,00
Wkład własny 19.400,00