Krok w lepszą stronę – edycja II, rekrutacja.

Nabór do projektu trwa od 01.04.2022 do 16.04.2022r.

Aby przystąpić do rekrutacji należy:
mieć ukończony 18 rok życia
przedstawić aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym
zamieszkiwać powiat Poznański.
Pierwszeństwo uczestnictwa mają podopieczni Fundacji.


Projekt „Krok w lepszą stronę, edycja II” to kontynuacja projektu, który zakłada stałe wsparcie osób z niepełnosprawnością przez osoby asystujące oraz psychologa/psychoterapeutę. Zadania te będą wspierane pracą wolontariuszy/osób asystujących. Osoby z niepełnosprawnością dzięki tego typu wsparciu będą mogły wdrażać nowe zadania w życie codzienne, które przybliżą lub umożliwią samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. Osoby asystujące przez towarzystwo w różnych aktywnościach urealnią potrzeby społeczne jakie posiada każdy człowiek, a wsparcie psychologa/psychoterapeuty ma pomóc w pokonywaniu własnych ograniczeń oraz budować prawidłowe wzorce umożliwiające funkcjonowanie w społeczeństwie.

Harmonogram realizacji projektu:
Rekrutacja – 01.04.2022-16.04.2022
Asystent osoby niepełnosprawnej 04.2022-31.03.2023
– 4800 h wsparcia w czasie trwania projektu
Psycholog/Psychoterapeuta 04.2022-31.03.2023
– 400 h wsparcia w czasie trwania projektu
Wolontariusz/Asystent 04.2022-31.03.2023
– 480 h wsparcia w czasie trwania projektu

Na zdjęciu Wolontariuszka-Asystent Hania oraz Jola

Projekt trwa 01.04.2022-31.03.2023 oraz kierowany jest do 10 beneficjentów ostatecznych. W czasie trwania projektu przewidziane jest łącznie 5560 h wsparcia (o 2000 h wsparcia więcej niż w poprzedniej edycji).

KROK W LEPSZĄ STRONĘ Edycja II
2022-2023
Współfinansowanie ze środków PFRON
Wartość całego projektu 288.456,00
Dofinansowanie ze środków PFRON 269.056,00
Wkład własny 19.400,00