5+1 sposobów na lepsze jutro projekt współfinansowany ze środków PFRON

Projekt trwa od 01.04.2022 do 31.03.2023r i kierowany jest do osób:

– z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności
– pełnoletnich
– głównie schorzenia neurologiczne (udar, SM, SLA, itp.) oraz osoby które nabyły niepełnosprawność w skutek nieszczęśliwego wypadku (urazy czaszkowo-mózgowe)

Wsparcie przewidziane jest dla 15 osób z województwa wielkopolskiego oraz 5 osób z województwa dolnośląskiego i obejmuje:
1. Asystenta osoby z niepełnosprawnością
2. Zajęcia Aktywizujące
3. Biofeedback
4. Psychoterapia
5. Logopedia
6. Wolontariusz – asystent

Beneficjenci ostateczni projektu będą wybierani na podstawie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, sytuacji bytowej oraz kolejności zgłoszeń. W przypadku zgłoszeń od większej ilości osób zostanie utworzona lista rezerwowa, która będzie obowiązywała w przypadku rezygnacji któregoś z wstępnie zakwalifikowanych beneficjentów. Rekrutacja trwa do 14.04.2022r. Zgłoszenia prosimy wysyłać pod adres fundacjakrokzakrokiem@gmail.com w tytule prosimy wpisywać „rekrutacja” oraz dane do kontaktu telefonicznego.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
LinkedIn
Share
Instagram