Zakończenie projektu „Krok w lepszą stronę” współfinansowanie ze środków PFRON

W dniu dzisiejszym (31.03.2022r.) zakończyliśmy projekt „Krok w lepszą stronę” współfinansowany ze środków PFRON!

Projekt przebiegał zgodnie z poniższym harmonogramem:

Rekrutacja – 01.04.2021-16.04.2021

Asystent osoby niepełnosprawnej 04.2021-31.03.2022
2400 h wsparcia w czasie trwania projektu

Psycholog/Psychoterapeuta 04.2021-31.03.2022
480 h wsparcia w czasie trwania projektu

Wolontariusz/Asystent 04.2021-31.03.2022
480 h wsparcia w czasie trwania projektu

Projekt trwał 01.04.2021-31.03.2022 oraz kierowany był do 10 beneficjentów ostatecznych. W czasie trwania projektu zrealizowano zostało łącznie 3360 h wsparcia.

Dzięki wsparciu Asystenta, Beneficjenci projektu mogli zwiększyć swoją samodzielność. Zostali motywowanie do zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, a także mogli sprawdzić się w wielu nowych zadaniach.

Psycholodzy prowadzący Beneficjentów w czasie pracy pomagali pracować nad emocjami związanymi z codziennym życiem. Dyskutowali o różnych możliwościach oraz nakierowywali na rozwiązywanie wielu problemów.

Wolontariusze poświecili wiele godzin na wyjścia, wsparcie w roli asystenta oraz towarzyszenie w rozmaitych czynnościach dnia codziennego.

Wszystkim Pracownikom biorącym udział w projekcie ogromnie dziękujemy za trud pracy oraz ogromne zaangażowanie.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
LinkedIn
Share
Instagram