Wychodzimy z domu! „Krok w lepszą stronę”

Osoby z niepełnosprawnością zarówno ruchową jak i intelektualną są zazwyczaj zdani na pomoc osób trzecich. Rodzina, znajomi, sąsiedzi. Często wszystkie te osoby mogą i chcą pomagać, ale osoby z niepełnosprawnością starają się za wszelką cenę pokazać im, że tej pomocy nie potrzebują. Właśnie w takich przypadkach pojawiają się Asystenci osoby z niepełnosprawnością oraz wolontariusze/asystenci. Są to osoby, które nie wyręczają, ale pomagają! Dzięki ich wsparciu osoby z niepełnosprawnością zyskują poczucie samodzielności. Bez udziału najbliższych mogą zrealizować różne zadania dotyczące ich codzienności oraz spędzić aktywnie czas bez towarzystwa ich najbliższych.

Działania te podejmowane są dzięki projektowi „Krok w lepszą stronę” współfinansowanego ze środków PFRON

Harmonogram realizacji projektu:


Rekrutacja – 01.04.2021-16.04.2021
Asystent osoby niepełnosprawnej 04.2021-31.03.2022
– 2400 h wsparcia w czasie trwania projektu
Psycholog/Psychoterapeuta 04.2021-31.03.2022
– 480 h wsparcia w czasie trwania projektu
Wolontariusz/Asystent 04.2021-31.03.2022
– 480 h wsparcia w czasie trwania projektu

Projekt trwa 01.04.2021-31.03.2022 oraz kierowany jest do 10 beneficjentów ostatecznych. W czasie trwania projektu przewidziane jest łącznie 3360 h wsparcia.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
LinkedIn
Share
Instagram