Asystent, Opiekun, Kompan.

Dzięki projektowi „Krok w lepszą stronę” współfinansowanemu ze środków PFRON nasi Podopieczni mogą przez najbliższe miesiące korzystać ze wsparcia Asystenta osoby niepełnosprawnej. Kim są Asystenci i jakie są ich zadania?

Asystenci osoby niepełnosprawnej mogą być nazywani również opiekunami. My jednak wolimy mówić o nich jako o towarzyszach, kompanach, a nie opiekunach. Nasi beneficjenci mimo niepełnosprawności z jakimi się zmagają wciąż mają energię i chęci na zdobywanie świata. W ich codzienności w ciągu trwania projektu „krok w lepszą stronę” asystenci – osoby mająca doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością, towarzyszą naszym podopiecznym w różnych czynnościach. Chodzą razem na zakupy, dotrzymują towarzystwa w trakcie badań oraz wizyt kontrolnych, pomagają pokonać w bezpieczny sposób drogę na zajęcia. Osoby z niepełnosprawnością często spędzają długie godziny w domu w oczekiwaniu na towarzystwo innych osób. Asystenci mogą wyjść na przeciw tym potrzebą. Spacer, wyjście do kina, wspólna rozmowa. To właśnie te małe rzeczy, spotkania, chwile z drugą osobą znacznie zmieniają jakość życia beneficjentów projektu.