Projekt „Krok w lepszą stronę” współfinansowany ze środków PFRON – Rekrutacja

Nabór do projektu „Krok w lepszą stronę” współfinansowanego ze środków PFRON 01.04.201-31.03.2022

Nabór do projektu trwa od 01.04.2021 do 16.04.2021r.

Aby przystąpić do rekrutacji należy:
mieć ukończony 18 rok życia
przedstawić aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym
zamieszkiwać powiat Poznański.
Pierwszeństwo uczestnictwa mają podopieczni Fundacji.

Projekt „Krok w lepszą stronę” zakłada stałe wsparcie osób z niepełnosprawnością przez osoby asystujące oraz psychologa/psychoterapeutę. Zadania te będą wspierane pracą wolontariuszy/osób asystujących. Osoby z niepełnosprawnością dzięki tego typu wsparciu będą mogły wdrażać nowe zadania w życie codzienne, które przybliżą lub umożliwią samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. Osoby asystujące przez towarzystwo w różnych aktywnościach urealnią potrzeby społeczne jakie posiada każdy człowiek, a wsparcie psychologa/psychoterapeuty ma pomóc w pokonywaniu własnych ograniczeń oraz budować prawidłowe wzorce umożliwiające funkcjonowanie w społeczeństwie.

Harmonogram realizacji projektu:
Rekrutacja – 01.04.2021-16.04.2021
Asystent osoby niepełnosprawnej 04.2021-31.03.2022
– 2400 h wsparcia w czasie trwania projektu
Psycholog/Psychoterapeuta 04.2021-31.03.2022
– 480 h wsparcia w czasie trwania projektu
Wolontariusz/Asystent 04.2021-31.03.2022
– 480 h wsparcia w czasie trwania projektu

Projekt trwa 01.04.2021-31.03.2022 oraz kierowany jest do 10 beneficjentów ostatecznych. W czasie trwania projektu przewidziane jest łącznie 3360 h wsparcia.


Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
LinkedIn
Share
Instagram