Projekt „5 sposobów na lepsze jutro” finansowany ze środków PFRON

Rekrutacja do projektu „5 sposobów na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków PFRON 01.04.2021-31.03.2022r.

W ramach projektu przewidziane jest wielokierunkowe wsparcie osób z niepełnosprawnością:
– Zajęcia aktywizujące (04.21-03.22) dla 15 osób
– Asystencja osobie niepełnosprawnej (04.21-03.22) dla 13 osób
– Biofeedback (05.21-02-21) dla 11 osób
– Psychoterapia (05.21-02.21) dla 8 osób
– Wolontariat – osoba asystująca (04.21-03.22) dla 5 osób

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

– posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
– mieć ukończony 18 rok życia
– zamieszkiwać województwo Wielkopolskie lub Małopolskie.

Pierwszeństwo mają podopieczni fundacji!

Zapraszamy!