29.10 Światowym dniem Udaru Mózgu!

Czym ten Udar jest?

Termin „udar” odnosi się do ostrych i nieodwracalnych (lecz nie nieuleczalnych), neurologicznych objawów choroby naczyń mózgowych, która powoduje przerwanie dopływu krwi do mózgu. Zgodnie z definicją według Światowej Organizacji Zdrowia udar to „gwałtowne wystąpienie objawów ogniskowego lub ogólnego zaburzenia czynności mózgu, trwającego ponad 24 godziny albo powodującego zgon przy braku innych, wyraźnych przyczyn niż pochodzenia naczyniowego”

Wszystkie objawy takie jak:
> utrata władzy w kończynach
> asymetria twarzy
> zaburzone wiedzenie
> spowolniona mowa
> zaburzenia równowagi
> nagły, silny ból głowy
> nagłe zawroty głowy
są podstawą do nagłej interwencji medycznej.


Bywają przypadki gdy po udarze, wszystkie objawy cofają się w zaskakującym tempie. Czy to w takim razie faktycznie był udar?
Zgodnie z definicjami możemy mieć do czynienia z:

– Odwracalnym, neurologicznym deficytem niedokrwiennym ( ang. RIND). Określa się przez to wystąpienie objawów trwających 24 godziny, lecz całkowicie ustępujących w ciągu tygodnia.

– Przejściowym napadem ischemicznym (ang. TIA). Może przebiegać z wszystkimi lub tylko niektórymi objawami udaru, ale wszystkie deficyty neurologiczne ustępują w ciągu 24 godzin. Pamiętajcie by nie lekceważyć wyżej wymienionych objawów ze względu na młody wiek.

W naszych gabinetach pojawiają się bardzo młode osoby, które przeszły Udar. Neurorehabilitacja w dzisiejszych czasach daje wiele możliwości oraz pozwala pracować wielokierunkowo.
Jeśli macie pytania dotyczące rehabilitacji po udarze, czekamy na Wasze wiadomości.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
LinkedIn
Share
Instagram